English

Plas Brondanw

Plas Brondanw oedd cartref Clough Williams-Ellis a’i wraig, Amabel, ar ôl eu priodas ym 1915 tan eu marwolaeth – bu Syr Clough farw ym 1978 a bu ei wraig farw ym 1984.

Llyfrgell

Gyda chaniatâd caredig Country Life, mae modd inni gynnig yr erthyglau canlynol a gyhoeddwyd gan y cylchgrawn, lle sonnir am Syr Clough Williams-Ellis a’i adeiladau.

Country Life 31 Ionawr 1931

Dyma erthygl 7 tudalen yn sôn am Blas Brondanw. Mae’n cynnwys llu o ffotograffau.

Country Life 5 Medi 1957

Dyma erthygl 4 tudalen yn sôn am Blas Brondanw ar ôl y tân.

Country Life 12 Medi 1957

Dyma erthygl 4 tudalen yn sôn am Blas Brondanw ar ôl y tân.

Country Life 21 Gorffennaf 1983

Dyma erthygl 3 tudalen gan Richard Haslam yn sôn am Syr Clough Williams-Ellis a’i waith.