English

Newyddion a Digwyddiadau

Sefydliad Ymddiriedaeth Corff Clough Williams-Ellis yn lansio Gwefan newydd

11 Hydref 2021

Mae Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis wedi ymgysylltu a dylunudd gwefan lleol, WiSS, i greu gwefan newydd.

Mae’r wefan wedi ei greu gyda mewnbwn gan yr Ymddiriedolwyr, yr Asiantwyr a’r gweithwyr i ddarparu gwybodaeth, nid yn unig am Erddi Plas Brondanw, y Caffi a’r Oriel, ond hefyd yn darparu gwybodaeth ar yr ymddiriedolaeth elusennol, Ystad Brondanw a’r ardal leol.

Diolch i Sonja Woods, am dy holl waith called a dyfalbarhad wnaeth alluogi lawnsiad y wefan.

Gobeithiwn i chi weld y wefan newydd yn ddiddorol ac addysgiadol. Cadwch lygaid ar yr adrannau newyddion a’r cyfryngau cymdeithasol am unrhyw ddiweddariadau o fewn yr Ymddiriedolaeth.