English

Portmeirion

Yn y pen draw, cafodd diddordeb gydol oes Clough mewn pensaernïaeth, cynllunio trefol a chadwraeth ei fynegi ar ffurf pentref Portmeirion. Adeiladodd y pentref hwn fel ymgorfforiad byw o bropaganda yn y “dull mynegiant a ddôi yn fwyaf naturiol imi, sef adeiladu.”

Dyma’r hyn a ddywedodd Clough am ei weledigaeth

Fe all ac fe ddylai “datblygu”, hyd yn oed datblygu lle o harddwch naturiol mawr, arwain at wella yn hytrach na difwyno”

Ymweld â’r wefan